Μια πρωτοβουλία της   energy

facebook twitter

Οι Χορηγοί του 13ου Συνεδρίου 2017

 

Κορυφαίος Χορηγός: 

alumini xorigoi 02

Διακεκριμένοι Χορηγοί:
    alumini xorigoi 15       Aluminco logo
      alfa
Μεγάλοι Χορηγοί:  

 alumini xorigoi 08    megalos4     AUMIL new LOGO

 

alumini xorigoi 05    europa logo 

Διαχρονικοί Χορηγοί:

 Neokem logo   koryfaios    horigos6

Χορηγοί:

 alumini xorigoi 29              alumini xorigoi 38        golden-door               horigos5

 

  horigos8     akzo-nobel         horigos7          Logo INVER

 

 

  domus Converted     deburg gia site       HLBA logotype        xromalouminio

 

 

 iliCon     aluminRolls  pikrakis    horigos10

 

metalloRoll-new   metaloumin     synodiasNEW    logo

 

aluworld     logoMav     styledoors     extraplastica

 

extracolour       powerlock

 

Χορηγοί Πρωτοβουλίας

 

Διακεκριμένος Χορηγός: 
 europa logo
Μεγάλοι Χορηγοί:

 Neokem logohorigos6

Χορηγός:

 logo positive 190215     alumini xorigoi 15

Με την συνεργασία:
aluminiumaluNET.gr   logo alu-showrooms
Χορηγοί Επικοινωνίας:
Profil Energyprofilnet.gr   ktisma-kai-alouminio